Trwają prace nad strategią rozwoju gminy Lądek Zdrój. Odbyły się już dwukrotnie spotkania zespołów do spraw problemowych. Obecnie trwa uzupełnianie danych do diagnozy, gotowa jest karta zgłoszenia projektu do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – karty do pobrania w: Wydziale Rozwoju i Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Gminnym Centrum Informacji (ul. Strażacka 3).