Z dniem 1 stycznia br. w gminie Lądek Zdrój założono Gminny Rejestr Psów. Psy są rejestrowane na podstawie złożonych wniosków (określonych druków), składanych w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek Zdrój w pokoju nr 22 (II piętro). Wnioski są udostępniane w kilku miejscach:

  • UMiG, pokój nr 22 (II piętro),
  • UMiG, pokój nr 1 (parter) – w Biurze Obsługi Klienta,
  • Druki do pobrania
  • oraz na internetowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://ladek.biuletyn.info.pl/ (w kolumnie po lewej stronie: URZĄD MIASTA I GMINY - Druki, formularze i procedury - Wnioski do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Rejestracja psa.doc).

Rejestracja psa (lub psów) jest obowiązkowa a ostateczny termin zgłoszenia to 31 marzec br. w przypadku psów już posiadanych lub już po terminie 31 marca - 14 dni od momentu zakupienia zwierzęcia. Właściciele psów są zwolnieni w 2004 z podatku od posiadania psa a zgłaszając zwierzę do rejestru płacą jedynie 5 złotych opłaty skarbowej. Każdy zarejestrowany pies otrzymuje swój identyfikator.
Wprowadzając Gminny Rejestr Psów władze gminy dążą do uporządkowania kwestii psów na terenie miasta i wsi. Od tej pory zidentyfikować będzie można psy biegające bez opieki a właściciela pociągnąć do odpowiedzialności. Na dzień 11 marca 2004 roku zarejestrowano w Gminnym Rejestrze Psów 383 zwierzęta.