W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Gmina Lądek Zdrój otrzymała wstępnie dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa uszkodzonego kanału podziemnego tunelu-sztolni prowadzącego wody Potoku Karpowskiego w Lądku Zdroju”. Dotacja wyniesie około 250 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 80% wartości zadania po przetargu. Do dnia 30 czerwca 2004 gmina musi sporządzić opracowania projektowe, wówczas zostanie podpisana umowa z Biurem ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych.
Potok Karpowski, wpływa do tunelu tuż obok Zakładu Przyrodoleczniczego „Wojciech” i tym tunelem przepływa około 300-350 metrów aż do ujścia Białej Lądeckiej w okolicach restauracji „Polska Chata”. Przez wiele lat tunel ten nie był remontowany a powódź wpłynęła zdecydowanie negatywnie na stabilność gruntów w tej okolicy – szczególnie widocznie jest to na biegnącej przy „Wojciechu” drodze. Zaniechanie remontu grozi wręcz katastrofą – aż po zapadnięcie się części Parku Centralnego. Remont tunelu to okazja do wymiany instalacji prowadzących do basenu krytego – one również są zniszczone.