Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju i Stanisław Gułaj, Prezes "Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A." uczestniczyli jako przedstawiciele Lądka Zdroju - jednego z najstarszych uzdrowisk polskich i laureata plebiscytu na Najpopularniejszą Miejscowość Turystyczną 2003 – w spotkaniu na temat promocji dolnośląskich uzdrowisk, które zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. 11 uzdrowisk położonych na terenie Dolnego Śląska, to olbrzymi potencjał regionu, wymagający dopracowania w postaci produktu markowego "Turystyka uzdrowiskowa". W trakcie spotkania omówiono plan promocji uzdrowisk i propozycje realizacji celu. Spośród niektórych działań, jakie zaproponowano: opracowanie wystawy – fotogramy poszczególnych uzdrowisk – prezentowanej w różnych miastach regionu i Polski, wspólny kalendarz imprez, album atrakcji turystycznych, zorganizowanie study tour dla dziennikarzy polskich i zagranicznych. Kolejne spotkanie, na którym zostaną podjęte decyzje o konkretnych realizacjach i zostanie wyłoniony zespół roboczy koordynujący wykonanie zadań odbędzie się w grudniu w Lądku Zdroju.