W dniach 23–25 kwietnia br. Zakład Budynków Komunalnych zajmujący się oczyszczaniem i dbaniem o porządki w mieście ogłasza akcję: „Wystawka” - nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych takich jak: stary sprzęt gospodarstwa, zniszczone meble, itp. Mieszkańcy, którzy chcą się pozbyć niepotrzebnych, zużytych przedmiotów mogą wystawiać je przy pojemnikach obsługiwanych przez ZBK, skąd zostaną zabrane nieodpłatnie. Kompostownia Odpadów Komunalnych będzie również przyjmowała od mieszkańców wyżej wymienione odpady, jeśli zostaną dostarczone własnym transportem. ZBK wystosowało odezwę: „Apelujemy do wszystkich mieszkańców, instytucji, zakładów pracy, szkół i organizacji społecznych o wzięcie udziału w sprzątaniu swoich posesji i najbliższego otoczenia. Wizerunek naszego miasta uzdrowiskowego i turystycznej gminy zależy również od Ciebie! Informacja telefoniczna: 8 146 358”.
Natomiast w dniach 26-27 kwietnia br. odbędzie się sprzątanie w lasach komunalnych i gminnych, mile widziana młodzież szkolna. Udostępnione zostaną rękawice i worki.