DSC_0512.jpeg

24 października w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie z potencjalnymi inwestorami w sprawie zagospodarowania terenu przeznaczonego pod rekreacyjne wykorzystanie zasobu wód termalnych. Teren ten znajduje się powyżej basenu miejskiego.
W poszukiwanie inwestorów, którzy mogliby zrealizować przedsięwzięcie zaangażował się Samorząd Województwa Dolnośląskiego – właściciel Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. Ewentualna realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa dzięki współpracy Samorządu Województwa, Samorządu Gminy i Uzdrowiska, który jest właścicielem koncesji na pozyskiwanie wód termalnych.
DSC_0490.jpeg

Włoscy inwestorzy, zapoznali się z terenem inwestycyjnym wiosną tego roku. Otrzymali od Gminy wyniki badań dotyczące możliwości występowania wód termalnych w tym rejonie, cyfrowe mapy terenu i wszystkie niezbędne informacje, potrzebne do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu. W dniu dzisiejszym przyjechali zaprezentować koncepcję zagospodarowania terenu – inwestycję na poziomie kilkudziesięciu milionów euro. W Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie inwestorów z Burmistrzem i Radnymi Rady Miejskiej.
DSC_0484.jpeg