Konsekwentnie realizując cele poprawy estetyki na terenie miasta i gminy Burmistrz Lądka Zdroju ogłosił dwa konkursy: "Najładniejsza posesja na terenie miasta Lądek Zdrój" oraz "Estetyka wsi i posesji wiejskiej w gminie Lądek Zdrój". Czas trwania konkursów: 25 maja - 15 września 2004 r. a termin zgłoszeń: do 25 maja br. w przypadku konkursu miejskiego a 15 maja jeśli chodzi o konkurs na terenach wiejskich. Konkurs na terenie miasta przeprowadzony będzie w 4 kategoriach: dom jednorodzinny, dom wielorodzinny, balkon lub okno, obiekt użyteczności publicznej (co oznacza: obiekty wczasowe i sanatoryjne, hotele, pensjonaty i inne obiekty usługowe). Natomiast konkurs na terenach wiejskich przeprowadzany będzie dwuetapowo: najpierw w obrębie każdej wsi a etap II to wyłonienie spośród najlepszych reprezentantów wsi, najładniejszych posesji w całej gminie. Udział w konkursach warunkowany jest wypełnieniem karty zgłoszenia, ale regulamin dopuszcza również sytuację, że komisja konkursowa może wytypować nieruchomość do udziału, jeśli ta nieruchomość jest szczególnie wyróżniającą się. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w obu konkursach zaplanowano podczas październikowej sesji Rady Miejskiej. Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszeń są dostępne:
- na stronie internetowej http://ladek.biuletyn.info.pl (Zarządzenia Burmistrza i Ogłoszenia)
- na stronie www.ladek.pl/konkursy
- w siedzibie Urzędu - pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta)
- w Gminnym Centrum Informacji, ul. Strażacka 3
Organizatorzy zakładają, że poprzez takie współzawodnictwo mieszkańców, wzrośnie również postawa współodpowiedzialności za estetykę i wizerunek miasta i wsi lądeckiej a efektem będzie podniesienie atrakcyjności warunków do rekreacji i wypoczynku, zarównonaszym mieszkańcom, jak i gościom - kuracjuszom i turystom.