Młodzieżowa Rada Miejska w Lądku Zdroju, do której wybory odbyły się w maju br, odbyła swoją pierwszą sesję w dniu 1 czerwca. Dokonano wyboru - zgodnie ze statutem, przyjętym przez lądecką RM - przewodniczącego i zarządu:
Przewodniczący - Stanisław Gałka
Wiceprzewodniczący - Kamila Mika
Sekretarz - Justyna Magierło
Komisja Rewizyjna:
Anna Dębska
Pamela Cichańska
Adam Mudrak
Osobom wybranym do zarządu oraz całej radzie złożył gratulacje pan Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju. Stwierdził też, że czuje się osobiście usatysfakcjonowany powstaniem tego organu, gdyż było to jedno z jego założeń, gdy kandydował w wyborach na stanowisko burmistrza. Burmistrz życzył młodzieży, aby działalność MRM stała się lekcją prawdziwej demokracji i dodał, że oczekuje na inicjatywę i pomysły, by miasto stało się bardziej przyjazne dla nastolatków. Jako reprezentanci środowiska, MRM jest gronem, które powinno się stać partnerem władz miasta w stworzeniu oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży.

001.jpeg

002.jpeg