Na początku tego roku Burmistrz Lądka Zdroju ogłosił trzy konkursy:
1. Konkurs na barwy miasta Lądek Zdrój
2. Konkurs na patrona miasta Lądek Zdrój
3. Konkurs na hejnał Lądka Zdroju
Ponieważ 31 maja minął termin składania prac, komisja konkursowa dokonała otwarcia kopert i zapoznała się ze złożonymi propozycjami. Należy pamiętać, ze warunki konkursowe podkreślały znaczenie uzasadnienia wyboru np. danej kompozycji graficznej w przypadku barw miejskich czy też wskazania powiązania proponowanej postaci jako patrona z historycznymi tradycjami miasta.
Komisja stwierdziła, że zgłoszono następujące propozycje w konkursie na patrona miasta: Św. Jan, św. Wacław, św. Jerzy, św. Kosma i Damian. Natomiast w konkursie na hejnał jest aż osiem kompozycji muzycznych i pięć projektów graficznych w konkursie na barwy miasta Lądek Zdrój.
W środę, 16 czerwca odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji: Statutowej i Edukacji, Kultury i Sportu z udziałem pana Adama Szmidta, Burmistrza Lądka Zdroju oraz pana Zbigniewa Piotrowicza, Zastępcy Burmistrza i pani Mirosławy Boduch, Sekretarza gminy. Grono to dokona wyboru spośród złożonych materiałów i zaproponuje Radzie Miejskiej rozstrzygnięcie konkursów. Ostateczną decyzję podejmą radni lądeccy podczas sesji dnia 24 czerwca br.