W dniach 22 - 24 czerwca odbywała się w Lądku Zdroju, pod honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, dr Barbary Labudy II Krajowa Konferencja Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Celem konferencji był prezentacja szans i zagrożeń związanych z rozwijaniem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce, które może stać się pomocne sektorowi publicznemu w procesie absorpcji oczekiwanych funduszy unijnych.
PPP funkcjonuje w wielu krajach europejskich wyznaczając standardy współpracy pomiędzy sektorami: publicznym i prywatnym. W Polsce prace nad ustawą trwają od roku a w dniu rozpoczęcia konferencji, kolejny projekt ustawy o PPP trafił do Sejmu.
Podczas powitania gości seminarium, Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju stwierdził, że właśnie samorządowcy powinni dążyć do nawiązania dialogu pomiędzy sektorami gospodarki, gdyż szansą jest pozyskanie środków europejskich a skromne budżety sektora publicznego nie są w stanie podołać tym zadaniom samotnie.
Na tematy związane z ustaleniem ostatecznego kształtu ustawy debatowali m.in. wiceminister gospodarki Irena Herbst, wiceminister edukacji Hann Kuzińska, wiceprezydent Wrocławia i przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska, Sławomir Najnigier, prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski, Starosta Kłodzki, Adam Łącki. Obecni byli przedstawiciele takich gremiów jak: Konfederacja Pracodawców Polskich, Akademia Rozwoju Filantropii, Związek Gmin Wiejskich, Unia Miasteczek Polskich, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska oraz wielu innych.
Dzień pierwszy poświęcono zrównoważonemu rozwojowi, kolejny m.in. infrastrukturze a trzeciego omawiano strategie regionalne, innowacyjność w kontekście PPP.
Głównymi organizatorami seminarium było Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska a współorganizatorami: Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju, Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. oraz Starostwo Powiatowe w Kłodzku.
W ramach imprez towarzyszących 22 czerwca otwarto wystawę Mirosława Sołtysa prezentującą "Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej w akwareli" w pijalni wody w Zakładzie Przyrodoleczniczym "Wojciech". Po zakończeniu ekspozycji w Lądku, wystawę obejrzą mieszkańcy i goście Kudowy, Polanicy i Dusznik.


002.jpeg 003.jpeg

001.jpeg