Koniec roku szkolnego, to czas podsumowań całorocznej pracy. Dnia 24 czerwca w kawiarni "Zdrojowej" w Lądku Zdroju odbyło się miłe spotkanie, na które nauczycieli i uczniów wszystkich lądeckich szkół - 2 szkoły podstawowe Lądek i Trzebieszowice, gimnazjum i liceum - zaprosili panowie: Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju i Leszek Pazdyk, Przewodniczący Rady Miejskiej. Celem spotkania było nagrodzenie "najlepszych z najlepszych". Nauczyciele i dyrektorzy szkół wytypowali tych uczniów, którzy w ciągu roku szkolnego reprezentowali gminę Lądek Zdrój na forum regionu i kraju. Osiągnięć było wiele, nawet bardzo wiele a ostatecznie wybrano 42 uczniów, którzy szczególnie zasłużyli na takie wyróżnienie. Nie ograniczono dokonań jedynie do sfery naukowej, zostali nagrodzeni również ci, którzy brali udział w regionalnych i krajowych konkursach plastycznych, literackich i zawodach sportowych.
Pan Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdrój "pokłonił się mądrej i pięknej młodzieży" oraz koleżankom i kolegom czyli nauczycielom-opiekunom. Zwrócił uwagę, że często to dzięki pracy nauczycieli, ich pasji przekazywania wiedzy, uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, i dzięki temu zdobywają wysokie miejsca w konkursach, olimpiadach i zawodach. Dlatego nagrodzono dyplomami również 20 nauczycieli, gdyż osiągnięcia uczniów to promocja dobrej pracy nauczycielskiej a zarazem promocja naszej gminy. Po wręczeniu dyplomów i gratulacji, zaproszono uczestników spotkania na ciastko i herbatkę.

001.jpeg