Zarząd Budynków Komunalnych w Lądku Zdroju został tegorocznym laureatem konkursu "O puchar recyklingu".

Gmina Lądek Zdrój jest jedną z nielicznych gmin w województwie dolnośląskim, spełniającą warunki Unii Europejskiej w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Selektywna zbiórka odpadów została wprowadzona w 1997 r. w oparciu o uruchomiany obiekt kompostowni odpadów komunalnych. Kompostownia, to proekologiczna inicjatywa władz Lądka Zdroju, zakład utylizacji odpadów komunalnych i bioodpadów przywożonych z terenu naszej gminy.
Na terenie miasta znajdują się rozstawione pojemniki, w których mieszkańcy i kuracjusze mogą nieodpłatnie gromadzić surowce nadające się do odzysku. Surowce te trafiają do kompostowni, gdzie są dokładnie ważone i klasyfikowane zgodnie z przepisami o odpadach, następnie poddane sortowaniu i utylizacji. Kompostownia wchodzi w skład Zakładu Budynków Komunalnych, przedsiębiorstwa będącego zakładem budżetowym gminy Lądek Zdrój. Zakład zajmuje się szeroko pojętą działalnością związaną z zarządzaniem gminnym mieniem komunalnym, administrowaniem budynkami komunalnymi, zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowym, pielęgnacją zieleni miejskiej, oczyszczaniem letnim i zimowym jezdni, zarządzaniem komunalnymi lasami uzdrowiskowymi i arboretum, zarządzaniem cmentarzem oraz wywozem odpadów komunalnych i ich utylizacją.
To dzięki pracy kompostowni Lądek Zdrój uzyskał nagrodę w konkursie organizowanym przez "Przegląd Komunalny" i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W piątej edycji konkursu "O puchar recyklingu", popularyzującego zbiórkę surowców wtórnych startowało łącznie 426 podmiotów. Dla dwóch najlepszych firm dolnośląskich - jedna właśnie dla lądeckiego ZBK - Oddział Wrocławski NFOŚiGW ufundował nagrody w wysokości 10 tys. złotych. Podczas poznańskich targów POLEKO 16 listopada br. nagrodę odebrał Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju. Dyrektor ZBK, Roman Łambucki już zapowiedział, że pieniądze zostaną przeznaczone na zakup 5 kontenerów do segregacji odpadów.

Konkurs trwał rok czasu, od września 2003 r. i przez ten czas w Lądku Zdroju zebrano i sprzedano do powtórnego przerobu:
- 64 000 kg tworzyw sztucznych,
- 36 000 kg szkła,
- 1 288 kg puszek aluminiowych,
- 16 650 kg makulatury,
- 500 kg opakowań wielowarstwowych tetropak,
- 15 000 kg opon,
- 4 000 kg baterii i akumulatorów.

Młodzi zbierają odpady
W Lądku Zdroju nadal w szerokim zakresie prowadzona jest edukacja ekologiczna w szkołach. W tym roku ruszył konkurs CIK ? ?czyśCIK? propagujący zbiórkę surowców wtórnych. Zakończenie konkursu planowane jest w maju 2005 r. jako wręczenie nagród dla najlepszych klas i uczniów.

lle01.jpeg

lle02.jpeg