"Miłośnicy Lądka Zdroju, ludzie dobrej woli i czynu, chcąc upamiętnić zbliżającą się dwusetną rocznicę postawienia krzyża na Iglicy Skalnej, postanowili odbudować krzyż na skale zwanej również Skałą Krzyża."
Tak rozpoczynała się ulotka zachęcająca do udziału w przedsięwzięciu a była to inicjatywa odtwarzania lokalnych tradycji.
Na skale Iglica (552 m n.p.m.), dawniej nazywanej Schollenstein (w grupie Sztolnych Skał w pobliżu Lądka), stanął 17 października 1813 r. kilkumetrowy, drewniany krzyż. Postawił go - oraz umieścił na skale tablicę z napisem łacińskim: "OMNIA IN OMNIBUS CHRISTVS..." ("wszystkim we wszystkich jest Chrystus") - w intencji zwycięstwa wojsk pruskich nad Napoleonem generał von Gravert. Generał piechoty i dawny dowódca garnizonu kłodzkiego, osiadły w Lądku ze względu na stan swego zdrowia po wypadku z koniem, nie mógł brać udziału w kampanii napoleońskiej. Krzyż ustawiony w przeddzień "bitwy narodów" był doskonale widoczny z okien domu Graverta, nazwanego później Górnym Domem Generalskim. Po rozgromieniu wojsk napoleońskich, w podzięce Bogu von Gravert umieścił drugą tablicę - również z łacińskim napisem "IN HOC SIGNO VINCES XVIII OCT. MDCCCXIII" ("w tym znaku zwyciężysz, 18 X 1813") - i przeznaczył legat na utrzymanie krzyża, coroczne odmawianie mszy św. w rocznicę zwycięstwa oraz na pomoc ubogim dzieciom. Ostatni krzyż zwaliła burza w 1950 r. Pomysł odtworzenia tego symbolu to inicjatywa pana Ludwika Pikuły - wieloletniego lądeckiego fotografa, dokumentującego historię miasta i okolic - poparta przez grono miłośników Lądka i jego tradycji. Obecny krzyż, z lekkiego stopu metalowego wykonano na zamówienie aż w Tychach. Uroczystość poświęcenia odbyła się dokładnie w 191 rocznicę, również 17 października tego roku. Na mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej "Uzdrowienie Chorych" zebrali się inicjatorzy i realizatorzy przedsięwzięcia, mieszkańcy i goście Lądka na czele z Adamem Szmidtem, Burmistrzem miasta i Leszkiem Pazdykiem, Przewodniczącym Rady Miejskiej. Po mszy procesja prowadzona przez Księdza Proboszcza Andrzeja Połachajłę i księdza niemieckiego przeszła pod Iglicę, gdzie po przedstawieniu historii miejsca, dokonano aktu poświęcenia nowego krzyża. Pośród uczestników uroczystości znajdowali się też dawni, przedwojenni mieszkańcy, którzy wyrazili zadowolenie i wdzięczność za kontynuowanie tradycji lokalnych.
W ten sposób odtworzono jedną z dawnych atrakcji turystycznych - Iglica z krzyżem była w ubiegłych wiekach celem spacerów kuracjuszy, dla których wygody wybudowano na szczyt dogodne dojście w postaci drewnianych schodów.
Polecamy spacer na Iglicę - dojść można korzystając z oznakowań ścieżki krajoznawczo-przyrodniczej "Skałkami gnejsowymi do ruin zamku", która rozpoczyna się w centrum zdroju (biało-czerwone kwadraty) lub Drogą Lisią od źródła św. Jadwigi.

iglica01.jpeg

iglica02.jpeg

iglica03.jpeg

iglica04.jpeg