Obchody Karola Boromeusza, patrona kościółka we Wrzosówce, zgromadziły w sobotę 6 listopada pomimo deszczowej pogody sporą grupę nieustraszonych pielgrzymów. To szczególne miejsce, poprzez swoje malownicze położenie i historię a zarazem przez status - w remont prawie rozsypującego się kościółka włączyli się strażacy z całej Ziemi Kłodzkiej, którzy organizują też oprawę obchodzonych tu świąt. A świętuje się zwłaszcza dzień św. Floriana, patrona strażaków oraz dzień patrona świątyni. Sobotnią mszę św. koncelebrował po raz pierwszy Jego Eminencja Ignacy Dec, biskup świdnicki a byli obecni działacze i samorządowcy: Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju, Ryszard Niebieszczański, Wojt Gminy Kłodzko, Jarosłwa Surówka, Wicestarosta Kłodzki, Wacław Dziendziel, Prezes Dolnośląskiej OSP, Mieczysław Krywienko, Nadleśniczy oraz prezesi i strażacy OSP z gminy i miasta Lądek Zdrój. W swoim kazaniu Biskup świdnicki powoływał się na charakteryzujący Karola Boromeusza zmysł dobroci, byśmy naśladowali tę cechę w swoim codziennym postępowaniu we wszystkich obszarach działalności.
Wrzosówka (dawniej Heidelberg), powstała w 1641 r. liczyła na przestrzeni wieków nawet 120 mieszkańców, a w czasie II wojny zamieszkiwało tu 90 osób i wieś posiadała wówczas: młyn, gospodę, szkołę 4-klasową, dużą strażnicę graniczną. Po wojnie wyludniona z uwagi na zakaz osiedlania się tak blisko granicy polsko-czeskiej, w ostatnich latach jedynie 2 budynki zamieszkałe. W annałach historycznych możemy Wrzosówkę wpisać jako miejsce kilku rekordów:
- najwyżej położona wieś w gminie Lądek Zdrój
- nieistniejące już schronisko (lata 1930-46) na szczycie Borówkowej (900 m n.p.m.) było najwyżej położonym budynkiem w okolicy
- mieszkała tu najstarsza mieszkanka tych okolic - Anna Maria Klein, która w wieku 113 lat zmarła w 1796 r.
Natomiast w najnowszej historii Polski szczyt Borówkowej był miejscem spotkań opozycji polskiej i czeskiej w latach 80-tych, a uczestniczyli w nich m.in. Z. Bujak, J. Kuroń, J. Lityński, L. Lis, J. Pinior, P. Pospichal.
W nowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek Zdrój w rejonie tej pięknie położonej wsi przewidziano kilkanaście działek na cele rekreacyjne. Ich wycena i sprzedaż zaplanowane są na rok 2005.

wrzos01.jpeg