Pod takim hasłem przeprowadzono konkurs dla wsi sołeckich w gminie Ladek Zdrój podczas akcji wrześniowej "Sprzątania świata". Kryterium konkursowe stanowiła ilość zawartych umów na wywóz odpadów w stosunku do liczby gospodarstw danej wsi. Według podliczonych zestawień, najwyższym procentem zawartych umów na odbior odpadów wykazała się wieś Radochów: na 146 budynków - 109 umów, co stanowi 76,22%. Miejsce drugie przypadło mieszkańcom Konradowa: 62,65% a trzecim podzieliły się wsie: Skrzynka i Stójków po 60%.
Nagrody rozdano podczas spotkania sołtysów z władzami gminy dnia 3 listopada br. w lądeckim ratuszu. W pierwszej części spotkania, na którą zaproszono wszystkich chętnych, prezentacje przeprowadzili przedstawiciele firmy SPECMOT -zajmującej się plantacjami wierzby energetycznej oraz firmy PRO-EKO produkującej przydomowe i przyobiektowe biologiczne oczyszczalnie ścieków.
W dalszej części, po odbytej naradzie sołtysów, pan Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju wręczył na ręce sołtysów nagrody pieniężne dla zwycięskich wsi w wysokości: I miejsce - 1.000 zł, II miejsce - 500 zł, III - po 250 zł. Z rozmów z przedstawicielami wsi wynika, że przeznaczą te nagrody - po ustaleniach z Radami Sołeckimi - na przygotowanie prezentacji w ramach Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej, które w roku 2005 odbęda się po raz VIII, tym razem właśnie w Lądku Zdroju.

nagroda01.jpeg