Staraniem władz lądeckich ZOZ Kłodzko zakupił karetkę dla pogotowia ratunkowego, obsługującego miasta i gminy Lądek Zdrój i Stronie Śląskie. Karetkę zakupiono w Niemczech, pojechali na jej zakup i odbiór: Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju, Leszek Pazdyk, Przewodniczący Rady Miejskiej i Aleksander Niedzielski, Dyrektor ZOZ Kłodzko. W sytuacji gdy na co dzień mamy do czynienia z niedoinwestowaniem w służbie zdrowia, używany samochód, który został zakupiony stwarza nowe możliwości podczas akcji udzielania pomocy. Użytkowana do tej pory karetka w postaci poloneza, posiadała tylko jedno miejsce dla poszkodowanego, teraz można zabrać nawet trzy osoby i ze względu na wysokość pojazdu (1,80 m) lekarz może udzielać pomocy podczas jazdy.
Obecnie przygotowano już samochód do wyjazdów, a prowadzona jest akcja, by doposażyć karetkę w dodatkowy sprzęt, np. defibrylator. Do właścicieli firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie obu gmin rozsyłane są pisma z prośbą o wsparcie.

karetka01.jpeg

karetka02.jpeg