12 października br. burmistrz Adam Szmidt i skarbnik Joanna Słoniewska podpisali w gabinecie Wojewody umowy na realizację 2 zadań z ZPORR-u dotyczących rewitalizacji 24 kamienic w lądeckim rynku  oraz utworzenie muzeum miejskiego oraz na remont Centrum Kultury i Rekreacji.
   Lądek Zdrój to jedyna gmina na Dolnym Śląsku, która na 5 wniosków złożonych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, obejmujących inwestycje na ok. 11.500.000 zł, uzyskała akceptację aż 4 wniosków a  zadania do wykonania to łącznie wartość ok. 9.800.000 zł. Do tego zaczęliśmy korzystać z trzech wniosków stypendialnych i szkoleniowych na łączną kwotę ok. 54.000 zł i będziemy beneficjentem  wniosku złożonego wspólnie z innymi gminami naszego powiatu i starostwem na kompleksową informatyzację urzędu. Będzie to zadanie o wartości - tylko dla naszej Gminy - ok. 600.000 zł. W tej chwili przygotowujemy się do złożenia wniosków na II etap rewitalizacji lądeckiej starówki  (nie znamy jeszcze wartości zadania) oraz termomodernizację naszych obiektów szkolnych (ok. 1.700.000 zł).