Po raz kolejny udostępniono poprzez wystawę w lądeckim Ratuszu fotografie pana Ludwika Pikuły. To fotograf o szczególnym znaczeniu dla miasta, gdyż przez dziesięciolecia stale dokumentował otaczającą nas rzeczywistość. Zdjęcia z okresu lat powojennych aż do czasów nam współczesnych uświadamiają nam, mieszkańcom jak wiele zmian zachodzi wokół nas. Domy, których dziś już nie ma, budowa nowych ulic - dla starszych to wspomnienia, dla młodszych cenne uzupełnienie wiedzy o swoim mieście.
Pan Pikuła dużą część swoich prac zaprezentował w 2000 r. podczas wystawy "Lądek wczoraj i dziś" z okazji 50-lecia pracy zawodowej a obecną wystawę otwarto 10 listopada.
Warto dodać, że związek zainteresowań - fotografia i turystyka - zaowocował wieloma wspaniałymi ujęciami krajobrazów sudeckich, jak i działalnością na rzecz odnawiania dawnych atrakcji turystycznych Lądka. Tak było w przypadku ufundowania wraz z kolegami fotografami obrazu do kaplicy na Cierniaku i nowego stopnia kamiennego w promenadzie wiodącej na tę górę oraz w przypadku inicjatywy postawienia nowego krzyża na Górze Iglicznej (pisaliśmy w poprzednim numerze).
Ludwik Pikuła w dalszym ciągu prowadzi zakład fotograficzny w Lądku Zdroju przy ulicy Kościuszki, świadcząc usługi fotograficzne dla mieszkańców i gości miasta.

wystawalp.jpeg