Andrzejkowe święto nęci do zabawy zarówno dorosłych, jak i najmłodszych. Już w czwartek, a więc w mniej sławne "Katarzynki" odbyła się zabawa dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Wymiar integracyjny, jaki przyświecał organizatorom imprezy, to wspólne spotkanie z wróżbami, muzyką i tańcem dzieci niepełnosprawnych i dzieci zdrowych. Również sam zespół organizatorów można określić jako zintegrowanie środowiska lokalnego, bowiem w przygotowanie zabawy zaangażowali się przedstawiciele: Stowarzyszenia "Wspólnota" z Wojtówki, Ośrodka Wsparcia dla Niepełnosprawnych z Nowego Gierałtowa, działająca w Lądku filia Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE" oraz rodzice dzieci i młodzież lądecka. Bawiono się naprawdę świetnie, starsze koleżanki i koledzy pełnili role wróżek i wróżbitów, śmiechu było co niemiara a jak dobry był pomysł z zabawą świadczy udział aż siedemdziesięciorga dzieciaków.
Zabawa odbyła się w dawnych salkach katechetycznych Parafii lądeckiej, które po remoncie gotowe są do prowadzenia w nich zajęć. Ksiądz Dziekan udostępnił pomieszczenia na zabawę oraz zadeklarował dalszą współpracę przeznaczając jedno z nich na biuro dla stowarzyszeń. Bowiem pomysł połączenia działań na rzecz dzieci to tzw. Koalicja Społeczna, która obejmowałaby różne kręgi społeczne i różnorodne programy w celu niesienia pomocy i wsparcia dzieciom szczególnie tego potrzebującym.

zabawa01.jpeg

zabawa02.jpeg