50-lecie Zarządu Budynków Komunalnych obchodzono 26 listopada br. To firma, która przez lata zmieniała nazwy i struktury organizacyjne lecz zawsze spełniała służebne funkcje w stosunku do miasta prowadząc działalność komunalną i mieszkaniową. Wkrótce znowu w strukturach ponownie znajdą się zadania związane z zaopatrzeniem miasta w wodę, jak w dawniejszych latach. Obecnie firma zatrudnia około 100 osób i jest drugim po "Uzdrowisku" pracodawcą w gminie pod względem wielkości. Na co dzień, praca ZBK, szczególnie w zakresie oczyszczania miasta nie jest specjalnie honorowana, uważana jest za normalny obowiązek a przecież to od pracowników zakładu zależy też wizerunek naszego miasta. Firma na przestrzeni lat uczestniczyła też w zmianach jakie zachodziły w wyglądzie miasta. Zaświadczyła o tym dobitnie wystawa fotograficzna Ludwika Pikuły "Lądek przedwczoraj i wczoraj" w świetlicy ZBK (obecnie w ratuszu).

Na spotkanie jubileuszowe przybyli pracownicy obecni i dawni. Dyrektor Roman Łambucki szczególnie serdecznie powitał tych drugich, zwłaszcza dyrektorów: Jana Wołka, Władysłąwa Kędzierskiego i Mariana Łukasiewicza. W imieniu Adama Szmidta Burmistrza Lądka Zdroju gratulacje i podziękowanie za pracę złożył wszystkim pracownikom Zbigniew Piotrowicz, Wiceburmistrz.
Dołączamy się do życzeń i gratulacji.

zbk01.jpeg