Pierwsze spotkanie Rady Dyrektorów Lądka Zdroju odbyło się 28 marca 2003 r. i od tej pory przedstawiciele największych lądeckich firm systematycznie spotykają się co kwartał. Narady te są efektem realizacji pomysłu Burmistrza Lądka Zdroju, Adama Szmidta stworzenia ciała konsultacyjnego, pomocnego przy rozwiązywaniu problemów gminy i podejmowaniu perspektywicznych planów. Tradycją stały się spotkania odbywane w siedzibach poszczególnych firm.
      Gospodarzem ostatniego spotkania, w dniu 29 grudnia br. był Zdzisław Kozicki, Prezes Powiatowego Banku Spółdzielczego w Strzelinie, którego filia działa w Lądku od maja br. Przybyli szefowie bądź reprezentanci lądeckich firm uzdrowiskowych i wypoczynkowych, dyrektorzy szkół, Nadleśnictwa Lądek Zdrój, Gminnej Spółdzielni, Straży Granicznej, OSP, Ośrodka Pomocy Społecznej. Po powitaniu gości, Zbigniew Piotrowicz, Wiceburmistrz Lądka Zdroju przekazał głos gospodarzowi. Prezes Kozicki przedstawił pokrótce działalność banku, jego historię i główne produkty. Bank Spółdzielczy w Strzelinie wchodzi w skład jednego z trzech zrzeszeń spółdzielczych bankowych w Polsce, obejmującego zachodnią część kraju.
      Zgodnie z porządkiem obrad zapoznano gości z założeniami do budżetu miasta i gminy na rok 2005. Przekazano informacje nt.:

  • wymiany oświetlenia na terenie miasta i wsi Stójków (z opraw rtęciowych na energooszczędne sodowe, a sfinansowane z zakładanych oszczędności)
  • wniosków złożonych przez Gminę o środki unijne w ramach ZPORR-u
  • planem imprez kulturalnych na rok 2005
  • stanem przygotowań do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (wybory w dniu 9 stycznia 2005 r.).

Przypomniano również o obowiązkach właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (w kontekście odśnieżania).

dyrekt01.jpeg

 Zbigniew Piotrowicz poinformował zebranych, że tego dnia, we wcześniejszych godzinach została podpisana umowa pomiędzy gminą a Bankiem Spółdzielczym, który wygrał przetarg na obsługę bankową gminy (na zdjęciu).
      Burmistrz złożył zebranych serdeczne życzenia, w imieniu swoim i Burmistrza Adama Szmidta z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2005.