30 grudnia 2004 r. odbyła się, na której wręczono panu Ludwikowi Pikule tytuł Honorowego Obywatela Lądka Zdroju. Tytuł ten przyznała Rada Miejska poprzedniej kadencji równo 3 lata temu, ale z różnych powodów  nie nastąpiło odebranie tego odznaczenia.
      Ludwik Pikuła otrzymał to zaszczytne wyróżnienie z racji swych zasług w dokumentowaniu najnowszej historii Lądka Zdroju i propagowaniu walorów turystyczno-krajobrazowych ziemi lądeckiej. Jego archiwum fotograficzne jest kopalnią wiedzy o mieście i okolicznych wsiach. To również inicjator odnawiania miejsc znaczących dla historii regionu - jak Sanktuarium na Cierniaku czy wystawienie krzyża na Iglicy Skalnej.

honorow01.jpeg

honorow02.jpeg

Należy dodać, że tytuł Honorowego Obywatela Lądka Zdroju Rada Miejska przyznała po raz pierwszy w 1998 r. i do tej pory otrzymali to wyróżnienie: Vaclav Havel i kardynał Henryk Gulbinowicz oraz w kolejnych latach: prof. Wojciech Ciężkowski, Ludwik Pikuła i w 2004 r. Lothar Graf von Hoensbroechov (inicjator i współorganizator niesienia pomocy ofiarom powodzi w 1997 r.).