Lądek Zdrój jako jedna z nielicznych gmin w Polsce posiada kompletne, nowe plany zagospodarowania przestrzennego, w zakresie zarówno miasta jak i wszystkich wsi. W opracowywaniu jest oferta skierowana do potencjalnych inwestorów, gdyż zapewnienie szybkiego i dynamicznego rozwoju naszej Gminy jest niemożliwe bez pozyskania zewnętrznych inwestorów, którzy zaangażują u nas swój kapitał.
Aby oferta inwestycyjna była możliwie najpełniejsza, chcielibyśmy żeby obejmowała zarówno majątek Gminy jak również nieruchomości należące do podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych z obszaru Gminy Lądek Zdrój. W związku z tym, Burmistrz Lądka Zdroju zaprosił wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie swoich propozycji.
Zgłaszana oferta powinna zawierać następujące informacje:

  • Położenie
  • Powierzchnię
  • Przeznaczenie
  • Cenę lub sposób ustalenia ceny
  • Formę sprzedaży
  • 2 - 3 zdjęcia w wersji elektronicznej lub tradycyjnej
  • Jeśli jest? mapę terenu

Informacje w sprawie oferty inwestycyjnej można uzyskać w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy (pokój nr 17), telefonicznie pod numerem telefonu 8117855 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: inwestycje@ladek.pl.
W związku zaś z planami wykonania nowego odwiertu wody termalnej na cele odkrytego basenu (baseny takie są znaczącymi atrakcjami turystycznymi w Czechach i na Słowacji) - którą to inwestycja zainteresowali się podczas swej wizyty w Lądku przedstawiciele Arabii Saudyjskiej - Gmina będzie przygotowywać studium wykonalności projektu. W pierwszej kolejności musi być wykonana jednak ekspertyza hydrogeologiczna, stąd Gmina będzie się kontaktować w tej sprawie z Politechniką Wrocławską z Zakładem Geologii i Wód Mineralnych.