Dnia 19 sierpnia br. podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Lądek Zdroju a Klubem Samochodów Terenowych i Weteranów Szos "Quattro" w Lądku Zdroju dotyczące współpracy w systemie ratowniczo-obronnym.
Podpisane porozumienie zawarte celem "pogłębienia wspólnych działań i współpracy w zakresie ochrony życia, zdrowia i ochrony środowiska przed wypadkami losowymi, które wynikają z zagrożenia żywiołami" jest aktem nadania prawnych ram faktycznie istniejącej współpracy. Pan Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju wyraził z tego powodu satysfakcję i pogratulował Prezesowi klubu, panu Romanowi Magierle. Członkowie lądeckiego klubu, jeżeli ma miejsce jakaś sytuacja kryzysowa na terenie gminy, są zawsze do dyspozycji służb ratowniczych. Obecnie stają się oficjalnymi współpracownikami działań podejmowanych przez komórkę zarządzania kryzysowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku Zdroju.
Stworzenie oferty przejażdżek samochodami terenowymi, jaką przygotował klub "Quattro" jest nowym produktem turystycznym gminy, który stale zyskuje zwolenników.
"Weterani" od początku działania klubu aktywnie włączali się w życie społeczności lokalnej, m.in. poprzez organizowane rajdu OFF ROAD, które stanowi świetną imprezę promocyjną miasta; poprzez świadczenie usług dla gości i mieszkańców miasta - często nieodpłatnie - (np. Dzień Dziecka, Dni Lądka). Już od pewnego czasu Roman Magierło czynił starania, aby klub mógł być włączony w obowiązujący system ratownictwa, odciążając działające np. GOPR. Jako region rozwijający turystykę aktywną - PrzyLądek Przygody - stajemy się miejscem gdzie przeprowadzane są atrakcyjne imprezy ekstremalne (LION WINTER CHALLANGE, Ekstremalna Dwójka, Zdobywcy). W razie zagrożeń, znajomość terenu przez członków klubu oraz samochody, które docierają w miejsca trudno dostępne stanowią atut przesadzający o powodzeniu akcji. Plan dalej sięgający to włączenie organizacji w strukturę powiatową.
Obecnie "Quattro" poszukuje sponsorów na przeprowadzenie koniecznych szkoleń swych członków oraz zakupu ratowniczego wyposażenia (plecaki medyczne, środku łączności).

wsp001.jpeg