15 sierpnia br. odbyły się obchody 150-lecia Zespołu Kalwaryjnego na Górze Cierniak we wsi Radochów w Gminie Lądek Zdrój.
Lokalny ośrodek pielgrzymkowy na Cierniaku został założony przez właściciela dóbr kmiecych i sołtysa z Radochowa Antona Wachsmana, człowieka religijnego, który po wyzdrowieniu z cieżkiej choroby postanowił należący do niego Cierniak uczynić miejscem kultu maryjnego. Początkowo wizerunek maryjny mieścił się na drzewie a później - pod skałą przypominającą grotę. W 1849 r. drugi wizerunek maryjny (Maria Hilf) zawiesił Wachsmann w nowej, wzniesionej swoim staraniem murowanej kaplicy. Kaplicę poświęcono w 1850 r., ale z uwagi na dużą liczbę pielgrzymów konieczne stało się jej powiększenie. Dokonano tego w roku 1851 i dobudowano nowy człon z sygnaturką. Kolejna rozbudowa to rok 1854.
Ośrodek pielgrzymkowy na Cierniaku cieszył się tak dużą popularnością wśród pielgrzymów jak sanktuarium na Górze Iglicznej k. Międzygórza. W drugiej poł. wieku XIX przekształcono otoczenie kaplicy. Najpierw budowano kamienne schody od drogi z Radochowa ku kaplicy, ze stopniami fundowanymi prze osoby prywatne, stowarzyszenia lub pustelników. Wzdłuż schodów wznoszono stacje drogi krzyżowej i figury wotywne. Druga droga krzyżowa (odrestaurowywana obecnie), przy kaplicy i obiegającej jej małej obwodnicy wykonana jest w postaci stacji z cegły klinkierowej wypełnionych obrazami na blasze wykonanymi przez Wilhelma Reinscha (z Lądka Zdroju). Warto wspomnieć, że dawne tradycje pustelnicze są kontynuowane - pierwsza pustelnia powstała w 1853 roku i do 1946 r. żyło na Cierniaku 9 pustelników. Oddawali się praktykom religijnym, ale byli jednocześnie strażnikami kaplicy.
Natomiast Rada Sołecka z sołtysem Waldemarem Sosińskim zorganizowała na nowym obiekcie rekreacyjno-sportowym, jaki powstaje we wsi festyn. Było dużo muzyki, konkursów dla dorosłych i dla dzieci, mecze piłki nożnej, loteria fantowa, licytacja, śpiewały niezawodne "Skrzynczanki". Zebrane podczas festynu około 6 tysięcy złotych zasilą fundusze odnowienia zespołu kalwaryjnego oraz dalsze prace przy budowie obiektu rekreacyjno-sportowego we wsi.

150lat001.jpeg

150lat002.jpeg

150lat003.jpeg

150lat004.jpeg

150lat005.jpeg

150lat006.jpeg