Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 26 sierpnia br. wręczono nagrody laureatom konkursów na patrona Lądka Zdroju i hejnał. Pan Janusz Puszczewicz z Bielska-Białej zgłosił do konkursu postać św. Jerzego zaś autorem wybranego hejnału jest mieszkaniec Ladka Zdroju, pan Grzegorz Helcyk. Nagrody wręczyli panowie: Leszek Pazdyk, Przewodniczący Rady Miejskiej i Zbigniew Piotrowicz, Zastępca Burmistrza Lądka Zdroju. Specjalne dyplom uznania wręczono radnemu Lechosławowi Siarkiewiczowi, który był pomysłodawcą konkursów i opracował szczegółowe uzasadnienie dla wybory św. Jerzego na patrona Lądka. Przypominam, że ogłoszono nowy konkurs na barwy miejskie, gdyż poprzednie propozycje nie zyskały akceptacji Rady Miejskiej. Warto zdradzić, że szykujemy sie jako miasto do uczczenia święta patrona, które wypada 23 kwietnia i będzie to impreza, która rozpocznie nową tradycję. Podczas sesji przyjęto również Program Rozwoju Lokalnego obowiązujący do 2009 z podziałem na 2 etapy (2004-2006 i 2006-2009). Opracowanie tego dokumentu, opartego na Strategii Rozwoju Lądka i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym to warunek konieczny przy aplikowaniu o środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kolejnym etapem, do którego przystąpiono jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego - zakłada się wyodrębnienie 2 stref, staromiejskiej i zdrojowej. Zabytki, którymi chlubimy się w Lądku Zdroju, wymagają znacznych funduszy na ich rewitalizację i o takie, gmina chce się starać w ramach ZPORR, posiadając komplet dokumentów strategicznych.

hejnal001.jpeg

hejnal002.jpeg