Co roku odbywa się w gminie Lądek Zdrój akcja "sprzątania świata", lecz tegoroczna edycja miała niezwykle szeroki zasięg. Władze lądeckie zaprosiły do udziału w niej szkoły, firmy i instytucje, także na poziomie powiatu. Udział w projekcie zadeklarowały wszystkie lądeckie jednostki oświatowe: począwszy od przedszkola, dwie szkoły podstawowe, gimnazjum, liceum - razem około 1000 osób! Dzieci i młodzież sprzątały w piątek na terenie miasta i w jego okolicach, np. Młodzieżowa Rada Miasta przeszła uczęszczaną trasą spacerową w kierunku Góry Trzech Krzyży a młodzież licealna sprzątała pobocza wzdłuż lądeckiej "obwodnicy". Uczestnikom podziękował pan Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju podczas wspólnego ogniska, na którym każdy mógł sobie upiec kiełbaskę. W piątek, 17 września sprzątali również pracownicy Nadleśnictwa Lądek Zdrój, przede wszystkim na terenach leśnych, wzdłuż traktów turystycznych. W sobotę, 18 września na wyznaczone trasy wyruszyli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju, radni lądeccy i gościnnie, radni powiatowi i pracownicy Starostwa Kłodzkiego oraz grupa pracowników General Electric. Na czele każdej grupy stał wyznaczony przewodnik z ZBK (firma odpowiedzialna za oczyszczanie miasta) a grupy na wyznaczone miejsca rozwozili samochodami terenowymi członkowie Klubu "Quattro". W ten sposób oczyszczono trasy spacerowe i turystyczne m.in. wzdłuż ulicy Granicznej do przejścia z Czechami (jedna z grup posprzątała również fragment trasy pomiędzy przejściem granicznym a czeskimi sklepami), Wielką Okólną i pobocza Sarniej Drogi. Jako podsumowanie popołudnia odbyła się impreza integracyjna. Natomiast w niedzielę w lądeckim Amfiteatrze zmagali się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i licealiści w turniejach wiedzy ekologicznej. Pytania, nawet dorosłych widzom sprawiały trudności, co świadczy o wysokim poziomie wiedzy uczestników turniejów. Nagrody zwycięzcom wręczał pan Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju. Dostali je również uczestnicy konkursu plastycznego "Razem dla środowiska", których prace można było oglądać w to niedzielne popołudnie wokół Amfiteatru. Sprzątano również na wsiach gminnych, wśród których przeprowadzono konkurs na najbardziej dbałą o ekologię miejscowość. Kryterium konkursowe stanowiła ilość zawartych umów na wywóz odpadów w stosunku do ilości mieszkańców wsi. Zwycięski tytuł przypadł wsi Radochów a dyplom i nagrodę w wysokości 1.000 złotych odbierze z rąk Burmistrza podczas sesji Rady Miejskiej, sołtys W. Sosiński. Oby podczas kolejnego "Sprzątania Ziemi" za rok śmieci na terenie miasta i gminy Lądek Zdrój było jak najmniej. Taki cel przyświecał tegorocznej akcji - przede wszystkim uświadamianie, zwłaszcza najmłodszych, bo wiadomo "czym skorupka za młodu...".

rds001.jpeg

rds002.jpeg

rds003.jpeg

rds004.jpeg

rds005.jpeg

rds006.jpeg

rds007.jpeg