pit.jpeg

Jak co roku zachęcamy P.T. Podatników do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony www.e-deklaracje.gov.pl Jest to wygodna i tania metoda przekazywania zeznań podatkowych.Użytkownicy systemu mają możliwość wywiązania się  z obowiązku składania zeznań podatkowych bez przygotowania papierowych formularzy, ich kopertowania i wysłania do właściwego naczelnika urzedu skarbowego. Przed wysłaniem zeznania drogą elektroniczną można zweryfikować jego kompletność i poprawność, a także przesłać ewentualną korektę. Średni czas wypełnienia i przesłania zeznania drogą elektroniczną wynosi ok. 10 minut. Podatnik otrzymuje wydruk Urzędowego Poświadczenia Odbioru, potwierdzający fakt złożenia zeznania rocznego.

Należy jedynie przygotować następujące dane, które zabezpieczają autentyczność deklaracji:
•    PESEL,
•    NIP (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
•    imię i nazwisko,
•    datę urodzenia,
•    adres zamieszkania,
•    kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 r.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że od 11.02.2014 r. na sali Obsługi Podatnika w Budynku "B" tut. organu podatkowego uruchomiono  stanowisko komputerowe, przy którym można samodzielnie lub z pomocą pracownika urzędu skarbowego - wypełnić i przesłać poprzez system e-Deklaracje zeznanie podatkowe  za 2013 rok.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej prostej, szybkiej i bezpiecznej metody przesłania zeznania podatkowego.
Uwaga! W każdą środę pozostajemy do Państwa dyspozycji w godzinach popołudniowych od godz.15:30 do 18:00


Opracowała: st.kom.skarb.Małgorzata Koch