Tradycyjnie wzięły udział zakłady pracy z Urzędem Miasta i Gminy na czele i oczywiście lądeckie szkoły. Zarząd Budynków Komunalnych zaproponował wszystkim mieszkańcom i firmom skorzystanie z twz. „wystawki” czyli możliwości nieodpłatnego pozbycia się odpadów zwanych fachowo „wielkogabarytowymi” a są to: wersalki, lodówki, telewizory, itp. Podsumowanie akcji na kompostowni, na którą trafiają śmieci przedstawiało się następująco:

  • odpady elektroniczne 0,4 tony
  • odpady wielkogabarytowe 2,74 tony
  • odpady komunalne inne (czyli śmieci):
    • 3,04 tony z „wystawki”
    • 0,6 tony z akcji sprzątania co stanowiło ok. 68 worków.

Po podsumowaniu akcji Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju podjął decyzję, ze główne działania porządkowe miasta i gminy, połączone z konkursami ekologicznymi dla dzieci i młodzieży będą odbywać się w okresie wiosennym, podczas Dnia Ziemi. Natomiast Sprzątanie Świata również pozostanie, ale w mniejszym wymiarze. Konieczna jest dwukrotna w ciągu roku akcja społecznego sprzątania, gdyż upłyną jeszcze lata proekologicznych działań edukacyjnych, by troska o środowisko regulowała zachowania ludzkie.