Tak się przedstawiają – na wizytówce można przeczytać: „Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych z/ś w Świdnicy, Biuro Terenowe w Lądku Zdroju, ul. Kościelna 16. Pod tym adresem codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00 zastać można panie: Bożenę Pawłowską i Alicję Burską, które zostały zatrudnione ze środków unijnych na pół roku, by pomóc bezrobotnym z gminy Lądek Zdrój zorganizować się. Obecnie już około 70 osób spotyka się w ramach stowarzyszenia – efektem jest wyposażenie biura, dystrybucja żywności otrzymywanej z Banku Żywności, udział w szkoleniach, np. pod tytułem „Zapracuj na siebie”. W dniach 16 – 17 września wolontariusze stowarzyszenia przeprowadzili w sklepach: Ecco, Rema, i w sklepach kłodzkich zbiórkę „Podziel się posiłkiem”  na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Chorych i Niepełnosprawnych w Kątach Bystrzyckich
   Członkowie stowarzyszenia uiszczają składkę miesięczną w wysokości 5 zł – Gmina Lądek Zdrój udostępniła lokal nieodpłatnie na potrzeby organizacji, ale należy uzbierać kwoty potrzebne do zapłacenia rachunków np. za prąd, za transport żywności obieranej z banku.