Ankieta jest dwustronicowa, jej wypełnienie trwa zaledwie kilka minut a rozpoczyna się od zdań: "Badania ankietowe służą podniesieniu jakości i atrakcyjności pobytu w naszej miejscowości uzdrowiskowej. Będąc u nas następnym razem będziesz mile zaskoczony znajdując to, co dzisiaj nam podpowiadasz". Badania, prowadzone w Lądku Zdroju przez Gminne Centrum Informacji są też realizowane w innych uzdrowiskach polskich zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP. Posłużą jako podstawa do opracowania naukowo-badawczego pn. "Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w uzdrowiskach". Zarząd SGU RP zwrócił się do Ministerstwa Gospodarki i Pracy i uzyskał dotację w wysokości 100.000 złotych na realizację tego zadania, zaś miejscowości uzdrowiskowe udzieliły wparcia finansowego (warunkującego dotację) w wysokości 2.000 złotych każda. Ważne, że dane będą opracowywane dla każdej miejscowości i na poziomie uogólnionym. A pytania ankiety dotyczą m.in.: najważniejsze powody przyjazdu do uzdrowiska, dlaczego akurat ta miejscowość, liczba noclegów, środek transportu do uzdrowiska, ocena infrastruktury, ocena relacji cen do poziomu usług, jakie jest największe wrażenie podczas pobytu, wykorzystywane dodatkowe usługi, jakie atrakcje byłyby jeszcze potrzebne, oraz informacje o osobie (wiek, zawód, wykształcenie, sytuacja finansowa).

Korzyści z powstającego opracowania to:

  • ułatwienie planowania przedsięwzięć lokalnych, w tym inwestycyjnych związanych z turystyką
  • stanie się ono podstawą współpracy administracji publicznej i branży turystyczno-uzdrowiskowej w procesie tworzenia produktów turystycznych
  • będzie podstawą do stworzenia programów podniesienia konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowych w układzie krajowym i międzynarodowym
  • będzie podstawą do opracowania profili klienta dla poszczególnych uzdrowisk