Zlecono zadanie na budowę odcinka kanalizacji deszczowej w wyższej części Osiedla Słonecznego. Przyczyni się ono do poprawy gospodarki wodno-ściekowej w tym rejonie. Obecnie domy przy ulicy Stokrotek nie mają możliwości odprowadzania wód deszczowych do zbiorczej sieci. Dodatkowo zostanie wykonany "łapacz" wody przy wjeździe z polnej drogi, aby zbierać wodę spływającą z gruntów rolnych.