W konkursie "Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2005" w kategorii "Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic" Lądek Zdrój otrzymał nagrodę II (ex aeqo z Kołobrzegiem, zaś I nagrody nie przyznano). Konkurs ten organizowany jest przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Polski Związek Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego, Narodową Agencję Poszanowania Energii, "Gazetę Samorządu i Administracji", "Polskie Drogi" i Agencję SOMA - Organizator Targów ŚWIATŁO I ELEKTROTECHNIKA
     Konkurs przeznaczony jest dla miast i gmin, które w dwóch ostatnich latach przeprowadziły na swoim terenie inwestycje oświetleniowe. Uczestnicy są oceniani w dwóch grupach: gminy i miasta do 70 i gminy powyżej 70 tys. mieszkańców.
Konkurs rozstrzygany jest w trzech kategoriach:

  • Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic,
  • Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu
    (kompleks architektoniczno-urbanistyczny, charakterystyczne obiekty i miejsca w gminie lub mieście (obszarów i budynków zabytkowych, nowoczesnych budowli i konstrukcji, pomników, miejsc rekreacyjnych),
  • Oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej (pomieszczeń biurowych, szkolnych pracowni, sal bibliotecznych, kinowych, muzealnych).

     Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone podczas specjalnej uroczystości w trakcie targów ŚWIATŁO I ELEKTROTECHNIKA 2005 w dniu 29 września w Warszawie. Zaplanowano prezentację promocyjną walorów uzdrowiskowych i turystycznych Lądka Zdroju i zaprezentowana zostanie wystawa fotograficzna dokumentująca wykonane zadanie modernizacyjne.
     Gmina Lądek Zdrój otrzymała nagrodę dzięki realizacji jesienią 2004 r. zadania modernizacji oświetlenia na terenie miasta i wsi Stójków. Wykonano prace dostosowujące dla poszczególnych dróg zróżnicowane wymagania oświetleniowe i wymieniono ponad 700 opraw oświetleniowych z dotychczasowych rtęciowych na sodowe, energooszczędne. Efekt zakłada 40 % oszczędności w zużyciu energii koniecznej do oświetlenia miasta i z tych oszczędności jest spłacana inwestycja.