Na początku obecnej kadencji władz samorządowych postanowiono położyć duży nacisk na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta i Gminy. Pierwszym etapem były zmiany organizacyjne, wprowadzone z początkiem roku 2004. W tym czasie utworzono między innymi Biuro Obsługi Klienta. Nowa struktura okrzepła,. sprawdziła się w działaniu. Przyszedł więc czas na dopracowanie procedur i ubieganie się o certyfikat jakości według normy ISO 9001-2001.
     W lutym bieżącego roku ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie formy doradczej, która przeprowadzi nas przez tajniki normy, konieczne procedury i audity wewnętrzne. Niestety, z przyczyn leżących po stronie uczestników przetargu, pierwszy przetarg zmuszeni byliśmy unieważnić. Ogłoszenie drugiego przetargu wydłużyło procedury. Jednak tym razem udało się wyłonić firmę, która ma doświadczenie w prowadzeniu podobnych prac w innych urzędach miast i gmin w Polsce. Jest to firma "Fortuna" z Bielawy.
     W dniu 27 czerwca br. odbyło się pierwsze szkolenie wprowadzające dla kadry kierowniczej Urzędu.