Szanowni Państwo,

jak co roku Główny Urząd Statystyczny w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całym kraju przeprowadza badania statystyczne, których głównym celem jest pozyskanie danych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, realizowanej przez kraje UE.

W 2014 r. będą to następujące badania:

1.      Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-KSRB),

2.      Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-KSRA),

3.      Czerwcowe badanie rolnicze (formularz R-CzBR),

4.      Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (formularz R-r-zb),

5.      Badanie niektórych ziemiopłodów rolnych (formularz R-r-pw),

6.      Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R).

Chcielibyśmy prosić Państwa o pomoc w ich promowaniu.

Przesyłamy w załączeniu informację o badaniach rolnych prowadzonych w tym roku kalendarzowym, z uprzejmą prośbą o jej ekspozycję na stronie internetowej Urzędu oraz w budynku Urzędu Gminy/Miasta tak, aby klienci Państwa Urzędu mogli zapoznać się z jej treścią. 

 

Z wyrazami szacunku

ZASTĘPCA DYREKTORA

URZĘDU STATYSTYCZNEGO

we Wrocławiu

/-/ Halina Woźniak