Wiosną tego roku trzy instytucje: Gmina Lądek Zdrój, Nadleśnictwo Lądek Zdrój i Śnieżnicki Park Krajobrazowy podpisały porozumienie w sprawie modernizacji i budowy wiat turystycznych na terenie lądeckich lasów. Gmina przekazała 2 tysiące złotych, Nadleśnictwo drewno, pracownicy Parku zajęli się praktyczną stroną realizacji. Niedawno przedstawiciele tego porozumienia oglądali efekty tego trójprzymierza. Na Przełęczy Jaworowej, gdzie wyremontowano gruntowanie istniejące już przedtem stanowisko wypoczynkowe (zaopatrując je również w gustownie obudowane drewnem pojemniki na śmieci) oraz na Przełęczy Karpowskiej. Tam, przy otwartym w kwietniu tego roku nowym turystycznym przejściu granicznym Lądek - Cerny Kout postanowiono nowe stanowisko. Przypominamy, że do miejsca tego można dojść szlakiem zielonym lub ścieżkami spacerowymi (2 czerwona i 2 niebieska) lub dojechać trasą rowerową. Planowana jest odbudowa stanowiska wypoczynkowego pod Trojakiem. 

wiaty.jpeg

     Jest to inicjatywa łączenia sił i środków, często stosowana w lądeckiej gminie. Dzięki tej akurat turyści zyskują przyjazne miejsca na trasach. Natomiast wspomniane nowe trasy wykonane zostały przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w ramach poszerzania oferty turystycznej Drogi Śródsudeckiej. Wkładem Gminy były estetyczne tabliczki do znakowania na terenie miasta (w terenie oznakowanie malowano na drzewach). Wytyczono na terenie gminy lądeckiej 3 trasy wędrówkowe (kolor czerwony), 6 tras spacerowych (kolor żółty) i 3 trasy kuracyjne (kolor niebieski). Wykaz ścieżek znaleźć można na tablicach w Lądku lub można się poinformować w GCI. Dodatkowo ustawione zostały tablice z panoramami w punktach widokowych (Trojak, ul. Graniczna, Czarne Urwisko). Wydany folder polsko-czeski oprócz mapki z przebiegiem tras opisuje największe atrakcje po obu stronach granicy: w Lądku i w Javorniku.