Stacja kolejowa w Lądku Zdroju ożyła w dniu 17 czerwca br. Można było nawet usłyszeć łoskot rozpędzonej lokomotywy, ale było to tylko odtworzone nagranie. Tego dnia na peronie nieczynnego dworca odbyła się z inicjatywy władz samorządowych konferencja zorganizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju a poświęcona rewitalizacji lokalnych połączeń kolejowych Kłodzko - Stronie Śląskie i Kłodzko - Kudowa Zdrój.

kolej01.jpeg

kolej02.jpeg

     Po artystycznym występie lądeckich przedszkolaków, które wyrecytowały wiersz Jana Brzechwy "Lokomotywa" z podziałem na role, zebranych gości powitał Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju. Jako inicjator konferencji wyraził nadzieję, że efektem spotkania będzie wytyczenie kierunku dalszych, wspólnych działań, jakie należy podjąć w celu zachowania, zagospodarowania i rozwoju połączeń kolejowych. Zbigniew Piotrowicz, Zastępca Burmistrza Lądka Zdroju przedstawił szczegółowe wprowadzenie do tematu. Główny punkt obrad stanowiła prezentacja koncepcji funkcjonowania systemu komunikacyjnego "Kolej Śnieżnicka" opracowana przez Instytut Rozwoju i Promocji Kolei. Kolejne referaty dotyczyły tematyki przejmowania dworców i linii kolejowych przez samorządy, zasad finansowania kolei samorządowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz korzyści wynikających z przejmowania linii i nieruchomości kolejowych przez samorząd lokalny. W tym ostatnim temacie swoimi doświadczeniami podzieliło się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządów Na Rzecz Kolei Lokalnych. Inni uczestnicy konferencji reprezentowali: samorządy lokalne Ziemi Kłodzkiej, spółki PKP z Oddziału Regionalnego we Wrocławiu, z Centralnego Biura Gospodarowania Nieruchomościami, Regionalne Przewozy Pasażerskie PKP, Urząd Marszałkowski, uczelnie. Szczególne zainteresowanie wzbudziło wystąpienie czeskiego przedstawiciela firmy VIAMONT, który podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie funkcjonowania prywatnego przewoźnika kolejowego w Czechach i wyraził zainteresowanie w imieniu firmy do poszerzenia działalności na terenie polskim.

kolej03.jpeg

kolej04.jpeg

 Czy wykonane opracowanie "Kolej Śnieżnicka", z którego wynikają realne szanse dla kolei regionalnej, nie tylko jako efektywnego środka transportu, ale i nowego produktu regionalnego integrującego istniejącą bazę turystyczną i atrakcje Ziemi Kłodzkiej przyczyni się do wznowienia ruchu pociągów na linii Kłodzko - Stronie? Na to pytanie nie ma dziś jeszcze odpowiedzi. Ale władze lądeckie nie chcą się pogodzić z decyzją o zawieszeniu tej linii, z utratą istotnego potencjału transportowego tej linii komunikacyjnej oraz z postępującą degradacją nieruchomości. Konieczne jest wywieranie wpływu na PKP i doprowadzenie do uruchomienia przewozów - czy to przez PKP, czy tez stworzenie takich rozwiązań prawnych, by linie te mogły być obsługiwane przez prywatnych przewoźników.