W minioną niedzielę, 5 czerwca w kościele p.w. św. Bartłomieja w Skrzynce odprawiono polsko-niemiecką mszę. Przyjechali dawni mieszkańcy tej miejscowości i sąsiednich Trzebieszowic. Natomiast po mszy wyruszyła procesja drogą pomiędzy polami ku położonej ponad wsią niewielkiej kapliczki, gdzie dokonano jej poświęcenia po zakończonym generalnym remoncie. Wykonawcą prac był Stefan Heinze, którego przodkowie w XVIII w. wybudowali kaplicę na swojej ziemi. Stefan Heinze powitał zgromadzonych gości, a znajdowali się wśród nich: Adam Szmitd, Burmistrz Ladka Zdroju, Leszek Pazdyk, Przewodniczący Rady Miejskiej, Jan Miszczyński, sołtys Skrzynki, dawni i obecni mieszkańcy Ziemi Kłodzkiej. Odnowienie kaplicy to zobowiązanie, jakie podjął dawny mieszkaniec Skrzynki gdy dowiedział się o swojej chorobie. Dzięki skutecznemu leczeniu mógł wypełnić swe przyrzeczenie a pomogli mu w pracach Skrzynczanie - zwłaszcza pan Andrzej Wajda oraz Andrzej Szymański, organista z Trzebieszowic - którym serdecznie w niedzielę podziękował. Przedstawił też pokrótce historię tego miejsca, w którym każde pokolenie pozostawiło swój ślad. Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju złożył serdeczne gratulacje panu Heinze, aby chęć współpracy i współistnienia naszych narodów zawsze znajdowały tak owocną formę, by dzieło przodków pozostało na długo, szanowane przez społeczeństwo. Redaktor naczelny "Grafschaft Bote" oprócz słów skierowanych do Stefana Heinza i swoich rodaków, poprosił Polaków o zrozumienie dla tęsknoty, jaką za ziemią rodzinną noszą w sobie jej dawni mieszkańcy, Niemcy. Po odśpiewaniu polskich i niemieckich pieśni religijnych nastąpił akt poświęcenia odremontowanego obiektu.

polnie01.jpeg

polnie02.jpeg