Chlubne tradycje Lądka Zdroju, to również bogate życie artystyczne. Istotą życia kurortów oprócz lecznictwa były koncerty - w tym stałe Orkiestry Zdrojowej - wystawy, spotkania literackie. Tradycje kontynuowane są także dzisiaj poprzez rozliczne imprezy, których organizatorami są: gmina, stowarzyszenia, komitety organizacyjne lub prywatni sponsorzy. Taki charakter miał plener malarski, na który zaprosili artystów właściciele hotelu "Mir-Jan", państwo Mirosława i Jan Olszewscy. Komisarzem pleneru został po raz drugi pan Adam Zbiegieni, artysta plastyk, architekt, który w roku 2004 obchodził 60-lecie twórczej pracy a od 40 lat organizuje plenery na Ziemi Opolskiej. Jako Prezes okręgu ZPAP-PSU w Opolu zgromadził grono tamtejszych plastyków oraz zaprosił gości z Małopolski i ze Śląska. Efektem pleneru była wystawa, na której wernisażu w dniu 21 maja br. spotkali się artyści i mieszkańcy Lądka Zdroju. Głównym tematem zaprezentowanych prac stały się wspaniałe lądeckie zabytki. Zbigniew Piotrowicz, Zastępca Burmistrza Lądka Zdroju podziękował artystom za ich przyjazd i chęć tworzenia właśnie tutaj, za utrwalanie pięknych krajobrazów regionu oraz magicznych zakątków miasta. Złożył też serdeczne gratulacje państwu Olszewskim, jako mecenasom sztuki, gdyż dzięki takim działaniom powiększają się kolekcje malarskie o tematyce lądeckiej a jest to szeroka promocja uzdrowiska.

plener01.jpeg

plener02.jpeg

plener03.jpeg

plener04.jpeg


  
Uczestnicy pleneru w hotelu "Mir-Jan" w dniach 15 - 25 maja 2005 r. w Lądku Zdroju:
Janina Walas, Anna Zawisza-Kubicka, Agata Drzewiecka, Helena Dzimanowska, Józef Lewczuk, Tomasz Machowicz, Urszula Seratów-Noga, Kamila Świderska-Kaniewska, Lucyna Borecka, Marian Szczerba, Jakub Janczyński, Andrzej Psuk, Henryk Filipczak, Adam Zbiegieni