Uroczystości w Dniu Patrona Miasta Lądek Zdrój w dniu 23 kwietnia br. poprzedziły spotkania Komitetu Organizacyjnego, któremu przewodzili panowie Adam Szmidt i Leszek Pazdyk. Do udziału w pracach przygotowawczych zaproszono przedstawicieli środowisk lokalnych i lądeckich firm.
     Oznaką, iż patron roztoczył nad nami swą opiekę była piękna, słoneczna pogoda w sobotni poranek, gdy nieopodal kaplicy św. Jerzego zebrali się mieszkańcy, kuracjusze i goście Lądka, których powitał Adam Szmidt Burmistrz Lądka Zdroju. Szczególnie miłe słowa skierował do pani Danuty Seroki, która już 55 razy przyjeżdżała do naszego uzdrowiska na kurację. Potem rozpoczęła się Msza Św. koncelebrowana przez ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza, ks. dr Stanisława Chomiaka Kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej i ks. Dziekana Marka Połochajłę. Mszę uświetniły poczty sztandarowe i oprawa muzyczna w wykonaniu młodzieży i Orkiestry Strażackiej z Międzylesia. Na zakończenie Kardynał Gulbinowicz pogratulował nam, Lądczanom wyboru tego właśnie patrona, do którego on sam ma szczególny sentyment, gdyż to jest również patron Wilna - miasta rodzinnego Henryka Gulbinowicza. Kardynał życzył nam, abyśmy pracowali na chwałę Lądka, aby młodzież uczyła się języków, by móc sprawnie i profesjonalnie obsłużyć przyjeżdżających kuracjuszy.

patron12.jpeg

patron13.jpeg

patron14.jpeg

patron15.jpeg

  Po mszy św. Orkiestra Dęta poprowadziła przemarsz na ulicę Kościuszki, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia odrestaurowanej rzeźby św. Jerzego - kardynał Gulbinowicz jako Honorowy Obywatel Lądka Zdroju i pamiątkowej tablicy - również Honorowi Obywatele: Wojciech Ciężkowski i Ludwik Pikuła. Głowę św. Jerzego z rzeźby na portalu, której oryginał zaginął kilka lat temu odtworzyła w piaskowcu rzeźbiarka z Gdyni pani Dąbrówka Tyślewicz.

patron02.jpeg

patron03.jpeg

patron04.jpeg

patron05.jpeg

patron06.jpeg

  Druga część oficjalnych uroczystości miała miejsce na rynku w godzinach popołudniowych. Otwarto w sali rajców w ratuszu wystawy poświęcone postaci św. Jerzego. Były to rzeźby patrona wypożyczone z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu i prace plastyczne lądeckich dzieci. Później na rynek wjechał paradnie orszak św. Jerzego, poprzedzony przez giermków z flagami Lądka i sztandarami Hrabstwa Kłodzkiego. Władze miasta dokonały uroczystego wciągnięcia lądeckiej flagi na maszt pośrodku rynku i następującymi słowami Adam Szmidt Burmsitrz Lądka ofiarował miasto w opiekę św. Jerzemu:

     Ja, z woli mieszkańców Burmistrz Lądka Zdroju, władający takoż i we wsiach okolicznych, wszem i wobec wiadomym czynię, iż z woli rajców miejskich, gród nasz pradawny Świętemu Jerzemu z Liddy w opiekę oddaję, dzień zaś 23 kwietnia po wsze czasy Świętem Patrona ustanawiam.
     Przeto dziś, w Pierwszy Dzień Patrona, oddaję miasto i jego mieszkańców we władanie Jerzemu, rycerzowi sławetnemu a wielce szlachetnemu, któren się smoków straszliwych nie lękał, iżby chronił nas jako i ziemie nasze przed złem wszelakim, a chluby i sławy grodowi naszemu przysparzać raczył. Na znak panowania nad miastem naszym znamienitym i mieszkańcami jego, przyjmijciePanie Rycerzu, zacne o godne imię Jerzy noszący, ten klucz od bram Lądka Zdroju.
     Od chwili tej wszyscy tu zgromadzeni, rajców miejskich nie wyłączając, jak też i ci , co pracą utrudzeni w domach zostali, winni Wam Szlachetny Panie szacunek i posłuszeństwo.
     Panuj nam na chwałę swoją a chlubę grodu Lądek Zdrój i jego mieszkańców.

Lądek Zdrój, 23 kwietnia roku Pańskiego 2005 r.

     W odpowiedzi św. Jerzy i rycerstwo mu towarzyszące złożyli ślubowanie na wierność miastu Lądek Zdrój. Całe wydarzenie zostało przygotowane przez mieszkańców naszej gminy: konie reprezentowały stadniny Jesionowa Stanica i Słoneczna Dolina, a w rolę giermków wcielili się uczniowie lądeckiej szkoły podstawowej.

patron01.jpeg patron07.jpeg patron08.jpeg
patron09.jpeg patron10.jpeg majow11.jpeg

Już od rana swoje zbiory prezentowali zbieracze zabytkowych przedmiotów jako Giełda Staroci a głównym wydarzeniem był II JARMARK TALENTÓW organizowany przez lądeckie gimnazjum. Przypomnijmy, że był to cykl warsztatów rękodzielniczych i artystycznych, których efektem stały się prezentacje na rynku. Jarmarkowi poświęcimy więcej miejsca, po ostatecznym podsumowaniu przez gimnazjum, z przedstawieniem wyników wszystkich konkursów, które były organizowane podczas tego dnia i listy nagrodzonych dzieci i młodzieży.
     Podczas imprezy chętne osoby mogły się wpisać do Księgi Pamiątkowej Dnia Obchodów Patrona Miasta - zwłaszcza zachęcani byli panowie noszący imię "Jerzy" a jako pamiątkę otrzymywało się pamiątkową pocztówkę i to nawet z rąk samego księdza Dziekana. Ciekawostką i atrakcją stało się stanowisko "bicia" unikalnej monety - był to talar ze św. Jerzym i nazwą naszego miasta.
     Zakończenie wieczoru czyli spektakl ŻYWIOŁY przygotowany został przez Pracownię Prarateatralną przy Centrum Kultury i Rekreacji. Całością prac młodzieży kierowała Marzena Zawal.

  zywioly.jpeg