Projekt "Sami sobie u siebie, czyli trójstronny dialog na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego wsi powiatu kłodzkiego" został zgłoszony w ramach konkursu do pilotażowego programu Leader+, wdrażanego na terenie całej Polski.
     Jest on odpowiedzią na zasadnicze problemy, z którymi borykają się wsie powiatu kłodzkiego a mianowicie brak spójnej koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i brak pomysłu na wykorzystanie drzemiącego potencjału oraz aktywności mieszkańców tych terenów. Pomysłodawcami projektu są osoby mieszkające na terenach wiejskich, które identyfikują się z problemami i bolączkami swoich miejsc zamieszkania, a także zdeterminowane, aby poprawić istniejącą sytuację. PDFleader.pdf