"Żegnam Was moi abiturienci, u progu nowej zreformowanej matury. Przekraczacie próg, za którym rozpocznie się inne życie, jakże różniące się od tego- licealnego.
KIERUJCIE SIĘ W NIM DEWIZA Alfreda Adlera:
               NIE PYTAJ CO DAJE CI ŻYCIE * ZAPYTAJ CO TY DAJESZ.
     Dajcie z siebie wszystko na egzaminach ustnych i pisemnych, stawiajcie zdecydowane kroki i dążcie do celu, jakim będzie podjęcie studiów na wymarzonych kierunkach, BUDUJCIE lepszy świat.
     Bądźcie odpowiedzialni i pamiętajcie, że życie jest całością - dobra i zła, które muszą być razem przyjęte.

  dyr_lo.jpeg

Tymi słowami dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Jolanta Pająk-Bielecka rozpoczęła pożegnalne spotkanie w dniu 15 kwietnia z tegorocznymi abiturientami. Pani Dyrektor podsumowała całe trzy lata nauki i osiągnięć uczniów. A było tych osiągnięć wiele (w "Debatach" kwietniowych przytoczono tylko z ostatniego roku szkolnego). Najlepszą uczennicą, której nagrodę wręczył Leszek Pazdyk - Przewodniczący Rady Miejskiej okazała się Anna Dębska (na zdjęciu).

  debska.jpeg

Teraz trwa okres matur, szczególnie trudny dla tego rocznika młodzieży, gdyż zdają jako pierwsi ten ważny egzamin w nowej rzeczywistości szkolnej.