Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Trzebieszowicach w konkursie ogłoszonym przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika zdobyła grant na "Zielony Turniej Ekologiczny".
     Konkurs odbył się 20 kwietnia br. w trzebieszowickiej sali gimnastycznej. Do udziału w ekologicznych zmaganiach zaproszono uczniów klas trzecich szkół podstawowych i Lądku Zdroju i Oldrzychowicach. Klasy reprezentowały 3-osobowe drużyny, które przyjechały ze swoimi wychowawcami.
     Punktualnie o godzinie 9 uczestników turnieju powitała Joanna Rygielska, dyrektor SP w Trzebieszowicach. Przedstawiono poszczególne drużyny i członków jury w składzie: Irena Foremnik, pracownik Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Monika Miszczyńska, sołtys Trzebieszowic, Helena Meissner, nauczycielka z SP w Ołdrzychowicach, Liliana Januszkiewicz, nauczycielka z SP w Lądku Zdroju. Zasady turnieju przewidywały rywalizację w dwóch kategoriach: wiadomości i umiejętności przyrodnicze oraz konkurencje sportowe. W części pierwszej zawodnicy rozwiązywali zagadki (np. W lesie go spotkasz i dziwisz się srodze: bo on ma kapelusz, ale gdzie? Na nodze.), odpowiadali na pytania quizu leśnego (np. Na dróżce spotykasz idącego żuczka: A/rozdeptujesz go; B/omijasz go), rozpoznawali na ilustracjach i nazywali zwierzęta oraz chronione rośliny, recytowali dowolny utwór o tematyce przyrodniczej. Te zadania przeplatały konkurencje sportowe, lecz ściśle związane z tematyką konkursu - zbieranie śmieci na czas, zbijanie kręgli w postaci plastikowych butelek, jak najszybsze posegregowanie śmieci wg rodzajów: papier, plastik, metal, szkło.
     Celem konkursu było zainteresowanie dzieci tematyką ekologiczną czyli zwrócenie baczniejszej uwagi na świat przyrody, jego bogactwo i różnorodność i na wpływ, jaki ludzie wywierają na ten świat. Zaangażowanie wszystkich uczestników wskazywało, że cel ten został osiągnięty w przypadku wszystkich drużyn, lecz jak to w konkursach należało podliczyć uzyskane punkty. Najwięcej uzyskała ich reprezentacja Szkoły Podstawowej w Lądku Zdroju, drugie miejsce przypadło Ołdrzychowicom, na trzecim uplasował się zespół z Trzebieszowic. Każdy uczestnik otrzymał mapy Ziemi Kłodzkiej a zdobywcy I miejsca drzewko do posadzenia.
     Tego dnia szkoła w Trzebieszowicach obchodziła również Dzień Ziemi. Dzieci malowały plakaty (nawet po niemiecku) a na terenie szkolnym zasadzono 3 limby i 2 sosny otrzymane od Nadleśnictwa Lądek Zdrój (na zdjęciu: uczniowie klas: pierwszej i trzeciej).
     Należy dodać, że autorką projektu "zielonego turnieju" były nauczycielki z Trzebieszowic: Małgorzata Krzysztan-Łakucewicz i Bogusława Mylak. Całość projektu zakończy Rajd Ekologiczny zaplanowany na początku czerwca br.

dzieci.jpeg