Dnia 14 kwietnia odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta w Lądku Zdroju. Funkcjonująca już od roku może pochwalić się dokonaniami i sukcesami - a były to: budowa boiska do gry w siatkówkę plażową i turniej jesienny (grant z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), Wielobój drużynowy - zawody drużyn sportowych w lutym 2005.
     Podczas sesji, w związku z rezygnacją złożoną przez dotychczasowego przewodniczącego, Staszka Gałki, dokonano wyboru nowego i został nim Gracjan Cieślowski. Podziękowania dla Staszka i gratulacje Gracjanowi złożyli zaproszeni goście: Zbigniew Piotrowicz, Zastępca Burmistrza i Leszek Pazdyk Przewodniczący RM (na zdjęciu).
     Obecnie radni pracują nad programem planowanego na 30 kwietnia DNIA MŁODZIEŻY.
     Do 21 maja br. można zgłaszać kandydatury na "Młodego Lądczanina Roku 2005" - jest to plebiscyt ogłoszony przez MRM, a tytuł będzie przyznawany każdego roku dla młodych osób do 21 roku życia, które w sposób szczególny wyróżniły się poprzez swoja działalność na polu kulturalnym, społecznym lub naukowym.

sesja.jpeg