Jesienią zakupiono w Niemczech ze środków ZOZ-u Kłodzko karetkę dla pogotowia ratunkowego obsługującego rejon Lądka i Stronia. W przedsięwzięcie bardzo zaangażowali się lądeccy samorządowcy - poprzez rozpoznanie rynku i wspólny wyjazd po zakup pojazdu. Zaraz po sprowadzeniu auta rozpoczęto akcję pozyskiwania dotacji pośród lokalnych przedsiębiorców z terenu obu gmin na zakup dodatkowego wyposażenia. Konkretnie ma być to defibrylator z zapisem EKG. Zebrano do tej pory 19.800 złotych - z czego aż 15 tys. złotych pochodzi od firm i osób prywatnych z gminy Lądek Zdrój. Można jeszcze przekazać wpłaty na konto lądeckiego OSP (sprzęt zostanie zakupiony przez OSP, by mógł służyć tutejszej społeczności).