Do udziału w partnerskiej rywalizacji na temat wiedzy o regionie lądeckie gimnazjum zaprosiło równorzędne szkoły z tzw. Związku Gmin Masywu Śnieżnika. Wcześniej ogłoszono konkursy "Nasza Mała Ojczyzna w wierszu" i "Regionalny kalendarz miesięczny". Do Lądka na Wielki Finał w dniu 5 kwietnia br. przyjechały zespoły z gimnazjów w Stroniu Śląskim i Międzylesiu, zabrakło jednak przedstawicieli Bystrzycy Kłodzkiej. O randze konkursu świadczyło, iż odbywał się on w sali Rady Miejskiej w lądeckim Ratuszu.
     Punktualnie o godzinie 9-tej organizatorzy, uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum im. gen. St. Maczka powitali gości i rozpoczął się konkurs "Wiedzy o regionie". Czteroosobowe drużyny przez godzinę grupowo rozwiązywały testy pisemne. Potem przystąpiono do II etapu - odpowiadania na wylosowane zagadnienia. Dwa pytania dotyczyły historii i zabytków miejscowości, w których zawodnicy mieszkają, dwa kolejne to wiedza typowo geograficzna i dwa ostatnie wymagały wykazania się znajomością miejscowości innych zespołów. Należy przyznać, że poziom pytań nastręczał sporo trudności także osobom dorosłym, zajmującym miejsca dla publiczności (po raz pierwszy usłyszałam, że w kaplicy zdrojowej, dawniej Na Pustkowi w pewnym okresie na przestrzeni dziejów urządzono łazienki do kąpieli zdrowotnych dla pań).
     Po zakończeniu zmagań konkursowych, jury w składzie: Sylwana Brzank-Kawa (Lądek Zdrój), Jarosław Czerkawski (Stronie Śląskie), Bożena Trytek (Międzylesie) i Justyna Woś (Lądek Zdrój) oddaliło się, by podsumować uzyskane przez zawodników punkty. W tym czasie lądeccy gimnazjaliści zaproponowali zawodnikom plecienie tzw. "gaików" - takimi kółkami oplecionymi wstążkami przeganiano zimę w minionych latach na Ziemi Kłodzkiej. Zaprezentowano również efekty warsztatów z zakresu rękodzieła artystycznego, które przeprowadzano w lądeckiej szkole w ramach realizacji dużego projektu II Jarmark Talentów.
     Przed ogłoszeniem wyników Adam Szmidt, Burmistrz Lądka Zdroju serdecznie pogratulował wszystkim zawodnikom. Stwierdził, że jest pod wrażeniem rozległości wiedzy młodzieży na tematy regionalne. Dodał, iż w tych szczególnych dniach po stracie, która dotknęła boleśnie wszystkich Polaków życzy młodzieży, by oprócz zdobywania laurów naukowych byli dobrzy, otwarci i wrażliwi na innych ludzi, wtedy można mówić o pełnym sukcesie.
     Komisja ogłosiła, że po podsumowaniu punktów z wszystkich części konkursu "WIEDZY O REGIONIE" pierwsze miejsce zajęła drużyna z Lądka Zdroju, II - Stronie Śląskie i III - Międzylesie. Podkreślono jednak, że poziom zmagań był wyrównany i podziękowano serdecznie wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy pomagali młodzieży przygotować się do turnieju.
Następnie podano wyniki pozostałych konkursów. W kategorii "NASZA MAŁA OJCZYZNA W WIERSZU" wyróżniono następujące prace:
I MIEJSCE:
Patrycja Szebla, Gimnazjum Publiczne im.gen. St. Maczka, opiekun Anna Rajczakowska
Wojciech Suszyński, Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim, opiekun Barbara Śmiłowska
II miejsce:
Anna Krzonkalla, Gimnazjum Publiczne im. Gen. St. Maczka w Lądku Zdroju, opiekun Anna Rajczakowska
III MIEJSCE:
Magdalena Sasaga, Beata Towarnicka, Gimnazjum Publiczne im. Gen. St. Maczka w Lądku Zdroju, opiekun Anna Rajczakowska

W kategorii " REGIONALNY KALENDARZ MIESIĘCZNY" wyróżniono:
GRAND PRIX:
Natalia Pocion, Miłosz Paszkiewicz, Izabela Solarz, Sandra Solarz , Gimnazjum Publiczne im. gen. St. Maczka w Lądku Zdroju, opiekun Sylwana Brzank-Kawa, Justyna Woś
I MIEJSCE:
Magdalena Manecka, Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Międzylesiu, opiekun Irena Trytek
Barbara Buraczyńska, Dominika Kwiatkowska, Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim, opiekun Barbara Śmiłowska
Anna Krzonkalla, Kinga Wacławek, Gimnazjum Publiczne im. gen. St. Maczka w Lądku Zdroju, opiekun Sylwana Brzank-Kawa, Justyna Woś
II MIEJSCE:
Dominika Farbotko, Samorządowe Gimnazjum nr 1 w Międzylesiu, opiekun Irena Trytek
Angelika Sałdyka, Gimnazjum Publiczne im. gen.St. Maczka w Lądku Zdroju, opiekun
Sylwana Brzank-Kawa, Justyna Woś
III MIEJSCE:
Katarzyna Para, Katarzyna Januszkiewicz, Marta Glądalska, Małgorzata Hućko, Aleksandra Fedorów, Klaudia Wypych, Marta Haczyńska
Gimnazjum Publiczne im. gen. St. Maczka w Lądku Zdroju

Wiersze PDFwiersze.pdf

     Realizacja tegorocznej "Gimnazjady" - pierwsza taka impreza odbyła się w Lądku w ubiegłym roku pomiędzy drużynami z Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego - odbyła się dzięki otrzymanemu przez Publiczne Gimnazjum im. gen. St. Maczka w Lądku Zdroju grantu z programu "Równać Szanse" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Koordynatorzy projektu: Sylwana Brzank-Kawa (nauczyciel historii), Laura Barabas (nauczyciel muzyki, bibliotekarz), Justyna Woś (nauczyciel geografii), Dorota Łakucewicz (nauczyciel języka polskiego), Anna Rajczakowska (nauczyciel języka polskiego) przez okres kilku zimowych miesięcy przeprowadzili szereg warsztatów artystycznych i dydaktycznych dla młodzieży. Istotą projektu jest wspomaganie młodych ludzi w ich wszechstronnym rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem ich zdolności twórczych, umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy miejscowymi twórcami ludowymi a młodzieżą szkolną, stymulowanie do jak najlepszego poznania swojego regionu.
     Kulminacją projektu będzie impreza II Jarmark Talentów - połączony z obchodami Dnia Patrona Miasta na rynku w dniu 23 kwietnia i wówczas wszyscy chętni obejrzą - oraz będą mogli kupić - wyroby ozdobione haftem kłodzkim, chusty i apaszki z jedwabiu z malowanymi elementami, obrazki malowane na szkle, rzeźby oraz wysłuchają programu artystycznego dzieci i młodzieży lądeckich szkół.

gimn01.jpeg

gimn02.jpeg

gimn03.jpeg

gimn04.jpeg