Od 1 kwietnia br. czynne jest nowe graniczne przejście turystyczne na terenie lądeckiej gminy Lądek Zdrój - Černy Kout. Położone jest z dala od dróg samochodowych, można doń dotrzeć tylko pieszo bądź rowerem - z Lądka w kierunku granicy szlakiem żółtym i potem zielonym lub szlakiem niebieskim do Przełęczy Karpowskiej. Taka wycieczka to wędrówka średniowieczną trasą, jedną z głównych odnóg Drogi Solnej, tędy wiodły kupieckie karawany. Po stronie polskiej pozostałością tamtych czasów są ruiny zamku Karpień, a po stronie czeskiej zamek Rychleby (do którego dojść można od granicy szlakiem niebieskim). Jest to wycieczka dla prawdziwych turystów, niezbyt forsowna, ale malownicza trasa proponuje dodatkowe atrakcje. A to podziwianie panoramy Ziemi Kłodzkiej z platformy skalnej Trojaka, albo chwile skupienia w leśnych kościółku myśliwych i leśników w Karpowie. Władze lądeckie liczą, że nowe przejście graniczne przyczyni się do ożywienia turystycznego ruchu transgranicznego.
     Przejście czynne jest w miesiącach letnich od 6.00 do 22.00 a w okresie zimowym do 20.00.