W ramach Konkursu Otwartego - "Prezentacja efektów pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej" ogłoszonego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej dla organizacji pozarządowych zostało nadesłanych 204 ofert. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu oceny formalnej przekazała do oceny merytorycznej 109 ofert. 31 marca 2005 r. Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, na podstawie rekomendacji Komisji konkursowej, podjął decyzję o udzieleniu dotacji celowych na realizację 34 projektów na łączną kwotę 744 481,66 zł.
     Z lądeckiej gminy został złożony wniosek napisany wspólnie przez strażaków i pracowników Wydziału Rozwoju UMiG i otrzymał grant w wysokości 30 tysięcy złotych na zorganizowanie "Wielkiej Majówki". W ramach projektu odbędą się m.in.: uroczyste otwarcie "Majówki", przez Burmistrza i reprezentantów OSP w Lądku Zdroju, parada oraz pokaz wozów strażackich, spotkanie na skwerze przy mostowiadukcie w celu posadzenia drzewek i nadanie nazwy "Skwer europejski", festyn pod nazwą "Wielka Europejska Majówka" na Górze Borówkowej oraz drugiego dnia "Spotkanie narodów" - spotkanie na granicy polsko-czeskiej we wsi Wrzosówka z władzami, nauczycielami i młodzieżą z Czech, pokazy sprawności strażackiej, zawody, występ strażackiej orkiestry dętej, poczęstunek przygotowany przez strażaków w postaci przepysznej strażackiej grochówki.