Dotychczas tytuł Honorowych Obywateli Lądka Zdroju otrzymali: ks. kardynał Henryk Gulbinowicz, Vaclaw Havel, Wojciech Ciężkowski, Lothar Graf von Hoensbroechov, Ludwik Pikuła. Podczas sesji w dniu 24 marca br. z inicjatywy Adama Szmidta, Burmistrza Lądka Zdroju, radni postanowili przyznać to zaszczytne miano dwóm obywatelom holenderskim. Cornelius Sinke był burmistrzem Goedereede, gdy mieszkańcy tej gminy postanowili przyjść z pomocą lądeckiej wsi Konradów po pamiętnej powodzi w 1997 r. Marten van der Klooster to szef tamtejszej ochotniczej straży pożarnej. Kontakty pomiędzy miejscowościami nie skończyły się na jednorazowej pomocy dla Konradowa - odbudowano ze środków holenderskich 5 mostków we wsi - tylko przybrały szerszy wymiar. Odbywały się wzajemne wizyty samorządowców oraz staże polskich pracowników, zorganizowano pobyt wakacyjny w Goedereede dla dzieci zrzeszonych przy konradowskiej jednostce OSP, a ta ostatnia otrzymała od Holendrów samochód strażacki. Wiele tych pomysłów powstało z inicjatywy i zostało zrealizowane dzięki panom: Sinke i van der Klooster. Ich osobiste zaangażowanie, stały kontakt z gminą Lądek, także prywatne wizyty w kurorcie i propagowanie jego walorów zdrowotnych, radni lądeccy postanowili uhonorować najwyższym tytułem wyrażającym podziękowanie za wkład do rozwoju naszej gminy. Holendrzy otrzymali list gratulacyjny od władz miast z postanowieniem o przyznaniu wyróżnienia - podczas kolejnego pobytu w Lądku odbędzie się uroczystość wręczenia tytułu.