Podczas sesji w dniu 24 marca br. nastąpiło rozstrzygnięcia konkursu na barwy Lądka Zdroju. Był to już kolejny konkurs, gdyż efekty poprzedniego ogłoszonego równolegle wraz z konkursami na hejnał i patrona nie znalazły uznania w ocenie radnych. Obecnie zgłoszono 16 projektów - i postanowiono przyznać 3 wyróżnienia. Natomiast za zgodą autorów, radni zaproponowali zmiany w jednym z projektów i podjęli uchwałę jakie elementy mają znajdować się na fladze miasta: na fragmencie żółto-czerwonych pół niebieski wodotrysk. Nowa flaga miasta po raz pierwszy zostanie zaprezentowana podczas obchodów Dnia Patrona 23 kwietnia br.

flaga.jpeg